řízení rizik, risk management

  • Řiďte rizika

    Řiďte rizika

    Intuitivně a snadno

Proč potřebujete řídit rizika?

Spočítali jste si někdy, o co vše přicházíte a jaké jsou následky toho, že nedosahujete své cíle? Zpomalený růst, odložené investice, přešlapování na místě...

Čas běží rychle a nemůžete si dovolit neplnit termíny či nezvládat včas své projekty. Ví to všichni ostatní ve vašem týmu?

Nejdražší jsou životy a zdraví lidí. Pro nikoho z nás by ale nemělo být akceptovatelné ani plýtvání zdroji, ať už materiálními, finančními nebo např. časovými.

Přemýšlíte-li o systému, jehož hlavním a jediným cílem je zajistit, abyste vždy plnili řádně a včas vše, co je plánované, pak vězte, že tím systémem, který má moc ovlivnit okolnosti bránící dosažení vašich plánů, cílů, termínů či projektů, je právě řízení rizik. 

Řízení rizik je takový přístup k okolnostem majícím vliv na vaše cíle, termíny, aktiva či projekty, který hravě zvládnete i vy. S jeho implementací vám rádi pomůžeme.

Kdy se rozhodnout pro řízení rizik?

Když vám záleží na výsledku

Když si nechcete dovolit neuspět

Když chcete mít události pod kontrolou

Když nechcete spoléhat na štěstí

Když pro dosažení vašeho vyššího cíle je nutné včas a úplně zvládnout i další nižší cíle

Když vám tuto povinnost ukládá zákon

Naši partneři

        

         

 

Jak pracujeme

01 Ptáme se. Zajímá nás aktuální stav vaší firmy nebo úřadu. Potřeby, cíle, plány..  02 Získané informace analyzujeme a vyhodnocujeme. Cílem je připravit vám návrh nebo návrhy reálného plánu a rozsahu řízení rizik.   
03 Doporučované kroky vám předložíme a včetně detailů srozumitelně vysvětlíme.  04 Dáme vám čas na promyšlení každého z návrhů, jeho přínosů a výstupů. 
05 Naší prací není jen předložit vzorový případ nebo teoretický postup. Dohodnuté vám sami nastavíme, uvedeme v život a funkční předáme.  06 Je obsahem spolupráce jen dodávka programu pro řízení rizik? 
07 Nebo komplexně nastavený systém řízení rizik včetně zaškoleného risk manažera?  08 Splněním dohodnutého naše péče o vás nekončí. Cílem dlouhodobé spolupráce je takové vnitřní klima ve vaší firmě nebo úřadu, ve kterém je práce s riziky samozřejmostí a dosahování cílů přirozené. 

Proč se vždy můžete spolehnout na nás a náš software?

Jednáme rychle Nastavení na míru a zprovoznění softwaru pro řízení rizik trvá průměrně 2,13 hodiny. Zaškolení odpovědné osoby do programu pro řízení rizik trvá v průměru 3,3 hodiny, přičemž v 70% případů je zaškolení opakováno ještě jednou. Průměrná doba implementace systému řízení rizik včetně výchovy samostatného risk manažera je 8 týdnů.
Jsme komplexní Umíme implementovat program a nastavit funkční systému řízení rizik ve veřejné i soukromé sféře, v podmínkách měst i obcí, v životě malých, středních i velkých firem. Naše aplikace je oblíbená např. ve zdravotnictví, strojírenství, stavebnictví, v prodeji i servisu. Díky bohatým zkušenostem nejen z oblasti obchodu nastavujeme v rámci řízení rizik i konkrétní opatření, jako motivační odměňování, KPI, komunikační linie, projektové řízení, hodnotící pohovory, value selling apod.
Máme konkrétní výsledky Po implementaci systému řízení rizik roste počet dosažených cílů v prvním roce průměrně o 39%, ve druhém roce průměrně o 51%. Plnění termínů vždy roste minimálně o 53%. O 40% vzrostl vždy počet úspěšně dokončených projektů.
Náš sw je intuitivní a praktický Práce s programem je intuitivní a snadná. Kopíruje přirozený vývoj okolností, které brání dosahování cílů, termínů a projektů. Poskytuje všechny běžné a potřebné výstupy pro řízení rizik a reporting, jako je přehled cílů, katalog rizik, mapa rizik nebo karty rizika.
Podpora a péče Jsme tu pro vás. Jsme tu, abyste v práci s riziky mohli být bezstarostní a maximálně úspěšní. Poskytneme vám jak telefonickou tak osobní či online podporu.
Zkušenosti a reference S našimi zákazníky jsme stále. Dlouhodobé vztahy jsou pro nás důkazem toho, že to, co děláme a jak to děláme, děláme správně.
Databáze rizik Disponujeme rozsáhlou databází rizik z oborů hornictví, strojírenství, stavebnictví, obchodu, stravovacích služeb, zdravotnictví, školství, pronájmu, korupce, administrativy atd. Její využití vám ušetří týdny či měsíce práce spojených s jejich vymýšlením. Databáze v současné době obsahuje více než 1700 rizik.

 

O programu

POZNEJTE SVOU FIRMU NEBO ÚŘAD

Abyste mohli řídit rizika, musíte nejdříve vědět, co mohou ohrozit a co chcete chránit. Najděte oblasti, ve kterých jste zranitelní. Exportujte svá data do různých formátů pro případné další zpracování.

Číst dál...

RIZIKA A JEJICH VÝZNAMNOST

Náš software vás povede. Nabídne možnosti a inspiraci. Zvolte kvalitativní nebo kvantitativní typ analýzy. Zjistěte dopad a pravděpodobnost výskytu rizika. Vytvořte Katalog rizik a Mapu rizik.

Číst dál...

PŘÍČINY A OPATŘENÍ

Věnujte pozornost především oblastem, cílům a aktivům s vysokou hodnotou a mírou zranitelnosti a rizikům, které mohou způsobit největší negativní výsledek. Zvolte strategii zvládání rizik, stanovte termíny, kontrolní mechanismy a zodpovědnosti. Vypracujte Kartu rizik a eliminujte rizika do budoucna.

Číst dál...

BUDUJTE FIREMNÍ KULTURU

Vytvořte takové vnitřní firemní klima, ve kterém je práce s riziky samozřejmostí. Vaše poslání, strategické či operativní cíle, projekty, to vše zvládnete bez zbytečných průtahů a dodatečných nákladů jen tehdy, budete-li implementovat ve vaší firmě nebo úřadu systém řízení rizik.

Číst dál...

verze programu

MYCON

MYCON je intuitivní software pro řízení rizik.

Umožňuje vkládat a vyhodnocovat data získaná v průběhu řízení rizik, spravovat data z oblasti rizik vícero částí a jejich přehledné zobrazování, stanovovat hodnoty relativně nebo absolutně, průběžně zobrazovat výsledky analýzy rizik s barevným rozlišením dle jejich významnosti.     

Číst dál...

MYCONpro

MYCONpro je software MYCON rozšířený o modul pro řízení projektů a projektových rizik.

Pomůže vést přehledný seznam jednotlivých projektů včetně zodpovědných osob a procentuálního stavu dokončení. Rizika ohrožující vaše projekty jsou zvládnutelná. Stačí je identifikovat, zjistit jejich významnost a příčiny a prostřednictvím Karty rizika sledovat účinky vašich opatření.

Číst dál...

MYCONpart

MYCON je rovněž připraven pro podnikatelské subjekty, kteří se zabývají řízením projektů či rizik pro své zákazníky.

Verze MYCONpart umožňuje navíc řídit a spravovat projekty a rizika pro neomezené množství vašich zákazníků současně.

Číst dál...

Ukázky rizik

„Pracovník nemocnice uměle zkresloval a za nefunkční označoval vybavení, které bylo likvidováno a nahrazováno novým. Pracovník byl motivován osobním prospěchem od firem dodávajících nové vybavení.“

,,Pracovník úřadu neuplatňoval vymahatelné sankce vůči vybraným subjektům, čímž je zvýhodňoval.“

,,Podnik s mnohaletou historií se dostal do vážných existenčních problémů, protože podcenil význam bezpečnosti práce.“

„Pracovník IT využíval firemní softwary pro své podnikatelské účely.“

„Pracovník úřadu objednával služby pro město, realizace však probíhala na jiných místech. Pracovník úřadu tak realizoval služby pro jiné subjekty, inkasoval odměny, přičemž náklady neslo město.“

„Strojírenská společnost přišla o podstatnou část svých tržeb tím, že jeden ze zaměstnanců poskytl databázi zákazníků včetně obratu a kontaktů nově vzniklé konkurenci.“

„3 konstruktéři české firmy se zahraniční účastí dali výpověď a s sebou odnesli výkresovou a výrobní dokumentaci velmi sofistikovaných výrobků. Založili vlastní firmu a začali konkurovat.“

„Nákupčí uměle vyhodnocoval nabídky zboží a materiálu tak, aby se vítězem výběrového řízení stala společnost, od které získával osobní prospěch.“

„Živnostník přišel o své zákazníky, protože neměl zpracován plán údržby strojů. V průběhu 1 měsíce mu na 3-7 týdnů vypověděly služby 3 stěžejní stroje. Zákazníci byli nuceni najít jiné dodavatele...

Reference

PANAV, a.s. – Vždy je lepší prevence než dodatečné náklady či ztráty, které nám přináší nedosažené cíle.

Číst dál...

VŠB Ostrava, Technická univerzita – Práce s programem MYCON je neuvěřitelně snadná i pro naše studenty.

Číst dál...

Newbike.cz s.r.o. – K rychlému startu prodejů prostřednictvím e-shopu nám pomohl nastavený systém řízení rizik.

Číst dál...

Jana Marsová – Rizika ve zdravotnictví – Řízení rizik a kvality je zcela neoddělitelnou součástí veškerých procesů ve zdravotnictví.

Číst dál...

O nastavení systému řízení rizik ve vaší firmě nebo úřadu

Nastavit funkční systém řízení rizik si můžete sami, nebo si nechat pomoci od nás včetně zaučení risk manažera nebo jiné vámi zvolené odpovědné osoby. Proces nastavení trvá řádově dny až týdny a postupuje se obvykle tak, že po zahajovací sérii školení provádíme řízené schůzky a brainstormingy s odpovědnými osobami, na kterých dospějeme k identifikaci cílů, aktiv nebo projektů co do rozsahu, termínů či zodpovědností. Následuje proces identifikace rizik, která mohou mít negativní či pozitivní efekt na to, co chráníte nebo chcete chránit, dosáhnout.

Identifikované okolnosti resp. rizika je nutné detailně poznat, tzn. v dalším kroku dojde k výpočtu jejich významnosti pomocí kvalitativní či kvantitativní analýzy rizik.

Číst dál...

kontakt

Máte-li zájem o bližší informace, nezávaznou schůzku, zaškolení a nastavení systému řízení rizik či o produkt MYCON, MYCONpro nebo MYCONpart, kontaktuje nás, prosím, jste-li ze soukromé sféry na firma@rizenirizik.com, jste-li z oblasti veřejné správy, pak na email verejnasprava@rizenirizik.com. Rádi vám pomůžeme rovněž na telefonním čísle +420 777 915 662. Z našich kontaktních míst v Brně, Olomouci, Ostravě, Vyškově vás rádi navštívíme přímo u vás.

Těšíme se na případnou spolupráci.

 

  Newbike.cz s.r.o.

Magistrů 384/5
140 00 Praha 4 – Michle

Traťová 3
619 00 Brno

Hybešova 800/25
682 01 Vyškov

+420 777 915 662

firma@rizenirizik.com
verejnasprava@rizenirizik.com

IČ: 05614813
,,Staňte se prodejcem softwaru“

Chcete řídit rizika s námi?

 

Chcete prodávat funkční softwarové řešení pro řízení rizik? 

Hledáme nové tváře do našeho týmu...

 

Kontaktujte nás...